KN95口罩(带阀)

         KN95口罩能有效防护PM2.5、病毒微生物细菌、粉尘、雾霾、异味等,口罩滤材对0.075µmNacl粒子的过滤效率95%,是目前应用于个人高性能防护用品。

       符合GB2626-2006防护口罩技术要求。

       用于普通人员的呼吸防护,防护某些致病微生物颗粒(如病毒、细菌等)及非油性细微粉尘,防护等级可达KN95级,过滤效率大于95%。

       1个/袋,20个/盒。

 

 

 

 

 

 

 

KN95a
?加入购物车